22.11.23 – ערב השקת גיליון 25.2 לכתב העת חידושים

בהשתתפות חוקרי מכון בוצריוס בעבר ובהווה 

לפרטים נוספים