לכתוב כמו כלב שחופר לעצמו בור, כמו חולדה שחופרת לעצמו מחילה” נרטיבים של פרידה מנקודת המבט של מטופלי פרויד 

, 2019-2020 , מאמר מאת חוקרת המכון, ד”ר ענת צור מהלאל במארג: כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה, כרך ט 

עמ’ 43 -75 

לקריאת המאמר