צור מהלאל, ענת (2021):אין שעון ביער-הזמן ההיסטורי והאל־זמניות בדיאלוג של ה”ד עם פרויד, שיחות, ל”ו, אוגוסט 22, עמ’ 279 -289

לקריאת המאמר 

לצפיה בכתב העת