Pic Balazs

Research Fellow – Dr. Balázs Berkovits

Trained as a philosopher and a sociologist (his PhD thesis was written on Michel Foucault’s genealogical method and its relationship to critical sociology), he has published on topics related to the sociology of education, social theory, critical sociology, the epistemology of the social sciences and social constructivism. He is currently working on a study of the reemergence of the “Jewish problem” in contemporary works of philosophical, social and political criticism, understood in the framework of the crisis of social critique.

Occasionally, he also works as a translator of social scientific and philosophical works and as a journalist, writing on political and social developments in present-day Hungary for Hungarian, Swiss, and French journals.

CV
Publications
CV

2013                PhD in Philosophy at the University of Debrecen, Hungary: Foucault’s Critique and Method (written in French).
2002-2003      University of Paris-X (Nanterre): Philosophy DEA (M.Phil.)
2001-2002      Central European University in Budapest: Nationalism Studies MA
1996 – 2003   Eötvös Loránd University of Budapest: Philosophy MA
1994 – 2001   Eötvös Loránd University of Budapest: Sociology MA

Full CV

Publications

Books

Iskolarend – Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban [School hierarchies: privilege and differentiation in the public-school system] (with Eszter Berényi and Gábor Erőss), Gondolat, 2008.
Social Criticism and the “Jewish Problem”, Indiana University Press (forthcoming)

Articles

 1. “Israel as a White Colonial Settler State in Activist Social Science”, in: Alvin Rosenfeld (ed.): Contending with Antisemitism, Indiana University Press (forthcoming)
 2. “Perspectivations of Israel as a White Colonial Settler State in Academia and on the Internet: A Cross-Disciplinary Approach” (with Matthias J. Becker), Israel Studies (forthcoming)
 3. ”Foucault in Hungary: The Case of a Peculiar (Non)Reception”, in Gisèle Sapiro et al. (ed.): Ideas on the Move in the Social Sciences and Humanities. The International Circulation of Paradigms and Theorists, Palgrave, 2020. Pp. 323-346. 
 4. “Review on Danny Trom: La France sans les juifs. Émancipation, extermination, expulsion”, Journal of Contemporary Antisemitism, Vol. 2.2, Fall 2019.
 5. “Social Criticism and the ‘Jewish Problem’”, in: Alvin Rosenfeld (ed.): Anti-Zionism, Antisemitism, and the Dynamics of Delegitimization, Indiana University Press, 2019.
 6. “Contemporary Criticisms and Defenses of Psychiatry’s Moral-Medical Kinds in the Light of Foucault’s Lectures on the Abnormal”, in: Anna Borgos et al (ed.) Psycho-politics: Intersections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences, Central European University Press, 2019.
 7. “Critical Whiteness Studies and the ‘Jewish Problem’”, Zeitschrift für kritische Sozialtheorie und Philosophie, Vol. 5, Issue 1, Apr.
 8. “Pierre Bourdieu” (encyclopedia entry), in: Beatrix Kricsfalusi – Ernő Kulcsár Szabó – Gábor Tamás Molnár – Ábel Tamás (ed.): Kultúra- és médiatudomány. Kézikönyv, Budapest, Ráció, 2018.
 9. “Le théâtre social comme théâtre éducatif” [Social theater as educational theater], in: Eric Fourreau (ed.) : L’éducation artistique dans le monde, Éditions de l’Attribut, Toulouse, 2018.
 10. “Foucault, Social Construction and Critique”, in: Adriana Zaharijevic, Igor Cvejić and Mark Losoncz (éd.): Engaging Foucault, 1., Belgrade, Institute of Philosophy, 2016.
 11. “Foucault és Marx: büntető rend és hatalom” [Foucault and Marx: punishment and power], in: Marosán Bence Péter et alia (ed.): Elidegenedés és emancipáció. Karl Marx és a Gazdasági-filozófia kéziratok, L’Harmattan, 2016.
 12. “Reading Foucault in Hungary”, in: Vera Szabari – Erzsébet Takács – Eszter Pál (ed.): Vita publica, ELTE, TáTK, 2015.
 13. ”A társadalmi konstrukcionizmus mint a pszi-tudományok bírálata. Az ‘enyhe értelmi fogyatékosság’ esete [Social constructionism as the critique of psy-sciences. The case of ‘mild mental retardation’], Imágó, 2015.
 14. ”Ing vagy inog? Sik Domonkos: A modernizáció ingája” [On Domonkos Sik’s book: The Pendulum of Modernization], BUKSZ, Summer-Fall 2013.
 15. “Le passé communiste fait-il partie de notre identité? La question des agents secrets en Hongrie” [Is the communist past part of our identity? The question of secret agents in Hungary], Radovan Gura – Gilles Rouet (eds.) : Expressions culturelles et identité européennes / Cultural Expressions and European Identities, Bruxelles, Éd. Bruylant, 2012.
 16. ”Tiszta udvar, rendes ház” [Clean backyard, tidy home – policing the poor in village communities], Café Bábel, No. 67. 2012.
 17. “Comment critiquer les ‘sciences humaines’? Discours et politiques des ‘handicaps mentaux légers’” [How should we criticize the ‘human sciences’? Discourse and politics of mild mental handicaps], Ivajlo Znepolski (ed.): Autour de Luc Boltanski et Axel Honneth, Sofia, 2011.
 18. “Kritika és embertudományok: látszat és valóság” [Critique and the human sciences: questions about illusion and reality], Aspecto, No. 1. 2011.
 19. “A szélsőbaloldal és a ’zsidó probléma’: a francia eset” [The far-left and the ‘Jewish question’: the French case] , Szombat, Oct. 2010 https://www.szombat.org/?l1=news&l2=plug_news&l3=showNews&id=3208
 20. “Munka-képzetek. Cigányok közmunkán egy borsodi faluban” [Representations of labor. Gypsies on community work in a village in Borsod county], anBlokk, No. 4. 2010. (Cigányozás)
 21. “Cigánybűnözés” a Kádár-korszakban [Discourse on ”Gypsy criminality” under State socialism], anBlokk, No. 4. 2010. (Cigányozás)
 22. “Bentham és Foucault a Panopticonról” [Bentham and Foucault on the Panopticon], in: Veronika Katalin Kasznár – Éva Kovács – Jolán Orbán (ed.): Látás – Tekintet – Pillantás, Budapest–Pécs, Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2009.
 23. “Bourdieu és a ’tudományos igazságok szociológiája’” [Bourdieu and the ‘sociology of scientific truths’, Replika, No. 67, 2009.
 24. “Erkölcstelen besúgók, tehetséges áldozatok, áldozatos erkölcsbírók” [Immoral spies, talented victims, self-abnegating moralists], anBlokk, No. 3. 2009.
 25. “The social and cognitive mapping of policy. Unhealthy data, competing sciences” (with Márton Oblath, Gábor Erőss, Katalin Mund, Judit Gárdos, Bea Dávid) https://knowandpol.eu/IMG/pdf/o1.hungaryhealth.pdf
 26. “A gyógypedagógiától a szociológiáig és tovább. A ’fogyatékosság’ és a ’szociális hátrány’ kapcsolatának diskurzusai és politikája” [From special education to sociology and further. Discourse and politics of ‘handicaps’ and ‘social disadvantage’], (with Márton Oblath) in: Erőss, Gábor – Anna Kende (ed.): Túl a szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar közoktatásban, L’Harmattan, 2008.
 27. “Ki nevel a végén? Rendszerváltás és az ’értelmi fogyatékosság’ diskurzusai” [The discourse on mental handicaps at school] (with M. Oblath), anBlokk, No. 1-2. 2008.
 28. “Lehetséges-e a tudományos igazságok szociológiája? – Pierre Bourdieu: A tudomány tudománya és a reflexivitás” [Can there be a sociology of scientific truths? On Bourdieu’s sociology of science], Debreceni Disputa, No. 5, 2008
 29. “Boltanski ’pragmatikus szociológiája’: kritika és cselekvéselmélet”, [Boltanski’s pragmatic sociology: critique and theory of action], Replika, No. 62, 2008
 30. ”A csábító naplója és a regényes esztétikum” [On Kierkegaard’s Journal of the Seducer], Világosság, No. 6. 2007 https://www.vilagossag.hu/pdf/20070905071050.pdf, republished in: Tibor Bárány and András Rónai (eds.): Filozófia és irodalom, L’Harmattan, 2008.
 31. “Iskolaválasztás az óvodában: a korai szelekció gyakorlata” [Choosing school after kindergarten: the practice of early selection], co-author with Eszter Berényi and Gábor Erőss, Educatio, No. 1., 2005
 32. “Iskolarendszer és szabad választás” [School system and free choice], co-author with Eszter Berényi and Gábor Erőss, Élet és irodalom, No. 39., 2005
 33. ”A nem viszonzott adomány – Georges Bataille” [The non-returned gift – on Georges Bataille], in: Laczkó Sándor-Dékány András (szerk.): A barátság, Lábjegyzetek Platónhoz IV., Pro Philosophia Szegediensi – Librarius, 2005., https://www.mft-hps.hu/szovegek/platon_baratsag/baratsag01-331-337.pdf
 34. “Foucault és Goffman – a humán tudományok működése” [Foucault and Goffman – the functioning of the human sciences], Pro Philosophia Füzetek, No. 36., 2004
 35. “Esélyegyenlőség és oktatáspolitika öt európai országban” [Equality of chances and politics of education in five European countries], co-author
  with Iván Bajomi, Anna Imre and Gábor Erőss], Educatio, No. 4. 2003
 36. “Foucault és az embertudományok kritikája” [Foucault and the critique of the human sciences] Gond, No. 29-30, 2002

Interview

“Uncertainty should be at the center of sociological consruction”, Interview with Luc Boltanski [A szociológiai konstrukció középpontjába a bizonytalanságot kell helyezni], (with Ágoston Fáber). https://replika.hu/62-02

Essays

 1.  ”La Hongrie, un Etat autoritaire en Europe” [Hungary: an authoritarian state in Europe], Esprit, Dec. 2014.
 2. ”Hongrie: des élections en trompe-l’oeil” [Hungary: parliamentary elections as delusion], Esprit, April 2014. https://esprit.presse.fr/news/frontpage/news.php?code=312
 3. ”Sem kokárda, sem sárga csillag” [Neither the roundel, nor the yellow star], Szombat, 2014/márc. https://www.szombat.org/politika/sem-kokarda-sem-sarga-csillag.
 4. “Ellenzék és apolitika” [The opposition and its antipolitics], July 2013  https://szuveren.hu/politika/ellenzek-es-apolitika
 5. ”L’offensive autoritaire en Hongrie” [Authoritarian offensive in Hungary], Esprit, March 14 2013. https://www.esprit.presse.fr/news/frontpage/news.php?code=253
 6. “Le gouvernement hongrois fait tout pour empêcher l’alternance” [The Hungarian government does everything to prevent change in power], Pages de gauche, Sep. 2012. https://www.pagesdegauche.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=715:le-gouvernement-hongrois-fait-tout-pour-empecher-lalternance&catid=125:exclusif&Itemid=35
 7. “Orban et la fin possible de la démocratie” [Orbán and the possible end of democracy], Pages de gauche, Feb. 2012. https://www.pagesdegauche.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=686:orban-et-la-fin-possible-de-la-democratie&catid=125:exclusif&Itemid=35
 8. “A franciák nem bírják a multikultit” [The French repudiate multiculturalism] – my interview on hvg.hu, Sep. 25. 2012, https://hvg.hu/vilag/20120925_szolasszabadsag_charlie_hebdo
 9. ”A közmunka mint fegyelmezés” [Community work as disciplinarization], Apr. 2011.  https://szuveren.hu/tarsadalom/a-kozmunka-mint-fegyelmezes
 10. “Kis magyar politológia, avagy a kritika halála” [Petty little Hungarian political science, or the death of critique], Jan. 2011.  https://szuveren.hu/tarsadalom/kis-magyar-politologia-avagy-a-kritika-halala
 11. “Sarkozy esete a cigányokkal” [Sarkozy and the Gypsies], Nov. 2010. https://szuveren.hu/tarsadalom/sarkozy-esete-a-ciganyokkal
 12. “Foucault és Irán” [Foucault and Iran], Élet és Irodalom, No. 41. 2007 https://www.es.hu/berkovits_balazs;foucault_es_iran;2007-10-14.html
 13. “A Bokros-féle egyetemi terv társadalmi buktatói” [The social consequences of Lajos Bokros’ university reform project] (with Peter Váradi), Élet és Irodalom, No. 30 2007. https://www.es.hu/index.php?view=doc;17224
 14. “A köztársasági elnök mint erkölcsi fenomén” [The president of the Republic as a moral phenomenon], Élet és Irodalom, No. 48. 2006 https://es.hu/berkovits_balazs;a_koztarsasagi_elnok_mint_erkolcsi_fenomen;2006-12-03.html
 15. “Hitler, az emberarcú”,[Hitler with a ‘human face’] Élet és Irodalom, No.18. 2005 https://es.hu/berkovits_balazs;hitler_az_emberarcu;2005-05-08.html
 16. “Iskolarendszer és szabad választás. A jóindulatú szegregációról” [School system and free choice. On non-intentional segregation] (with Eszter Berényi and Gábor Erőss), Élet és Irodalom, No. 39. 2005. https://es.hu/berenyi_eszter-berkovits_balazs-eross_gabor;iskolarendszer_es_szabad_valasztas;2005-10-02.html