אהוד לוז: בין אמת לנאמנות – פילוסופיה פוליטית בהגותו של ליאו שטראוס

To view more