אין שעון ביער  – הזמן ההיסטורי והאל־זמניות בדיאלוג של ה”ד עם פרויד

(שיחות , כרך ל”ו, אוגוסט 22, עמ’ 279-289)

מאמר חדש לעמיתת המחקר של המכון – ד”ר ענת צור מהלאל 

לקריאת המאמר 

לצפיה בכתב העת